Refusion i forbindelse med vandspild

 

 

Har du haft et vandspild kan du få refusion i forhold til vandprisen (vandværkstaksten + statsafgift) under visse betingelser. Betingelserne og andre oplysninger fremgår af dette ansøgningsskema, som indsendes til vandværket.

Spørgsmål vedrørende refusion i forhold til vandafledningsafgiften (spildevand) skal rettes til Skanderborg Forsyning.

Home