Takstblad

Home

Takstblad for Gl. Hørning Vandværk pr. 1. januar 2018

Anlægsbidrag indenfor bestående ledningsnet er kr. excl. moms

Dim. (mm) Hovedanlægsbidrag Forsyningsbidrag Stikledningsbidrag Tilslutningsafgift
32 4.349 4.422 8.342 17.112
40 7.842 4.848 12.976 25.667
50 11.834 5.561 16.826 34.222
63 18.537 6.417 17.824 42.779
75 25.667 7.130 21.389 54.186
90 34.222 8.556 23.955 66.733
110 46.343 10.694 28.518 85.554

Ved forsyning af ejendomme med mere end én boligenhed som lejligheder, andelsboliger eller  lignende gennem samme stikledning, betaler 1. boligenhed fuldt anlægs-/tilslutningsbidrag, mens der pr. efterfølgende boligenheder, betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.

Der kan aftales pris og antal enheder for tilslutning til industri, landbrug, institution og lignende. Tilslutningsafgiften betales før påbegyndt arbejde. Tilslutningsafgift i åben land fastsættes efter afstand, antal tilslutninger, tilslutningstype samt dim. af vandledning, dog således at vandværket altid er udgiftsneutral.

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. Vandafgift til Stat andrager årligt 6,37 kr. pr. m3 excl. moms.

Der kan tappes vand fra tappestation på vandværket efter måler ved henvendelse til vandværket for registrering og udlevering af nøgle til skab. Prisen på vand fra tappestationen er 15,00 pr. m3 + moms, som betales efter aftale.

  Fast afgift pr. år/enhed (kr.) m3 pris excl. moms (kr.)
Enfamiliehus / rækkehus mv. 425,00 4,50
Lejlighed 425,00 4,50
Enfamiliehus i åben land 425,00 4,50

 

Gebyrer Kr.
Gebyr for aflæsning af måler 125,00
Gebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 125,00
Gebyr ved første rykker efter manglende betaling 125,00
Gebyr ved anden rykker efter manglende betaling 250,00
Gebyr ved genåbning p.g.a. restance + påløbende omkostninger 550,00
Gebyr vedr. flytning 125,00
Gebyr for ejendomsoplysninger 250,00

Hvis ikke vandregningen er betalt efter anden rykker er vandværket berettiget til at lukke for vandet i henhold til regulativ § 16.1.4.

Home