Takstblad 2019

Alle priser er i kr. excl. moms

 

Anlægsbidrag indenfor bestående ledningsnet 
Dim. (mm) Hovedanlægs-bidrag Forsynings-bidrag Stiklednings-bidrag Tilslutnings-afgift
32 4.383 4.457 8.407 17.246
40 7.903 4.886 13.077 25.868
50 11.927 5.604 16.958 34.490
63 18.682 6.467 17.963 43.114
75 25.868 7.186 21.556 54.610
90 34.490 8.623 24.142 67.255
110 46.705 10.778 28.741 86.223

 

  Fast afgift pr. år/enhed Variabel afgift pr. m3 Statsafgift pr. m3
Enfamiliehus / rækkehus mv. 425 4,50 6,37
Lejlighed 425 4,50 6,37
Enfamiliehus i åben land 425 4,50 6,37

 

 

Gebyrer Kr.
Gebyr for aflæsning af måler 125
Gebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 125
Gebyr ved første rykker efter manglende betaling 125
Gebyr ved anden rykker efter manglende betaling 250
Gebyr ved genåbning p.g.a. restance + påløbende omkostninger 550
Gebyr vedr. flytning 125
Gebyr for ejendomsoplysninger 250

Ved forsyning af ejendomme med mere end én boligenhed som lejligheder, andelsboliger eller  lignende gennem samme stikledning, betaler 1. boligenhed fuldt anlægs-/tilslutningsbidrag, mens der pr. efterfølgende boligenheder, betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.

Der kan aftales pris og antal enheder for tilslutning til industri, landbrug, institution og lignende. Tilslutningsafgiften betales før påbegyndt arbejde. Tilslutningsafgift i åben land fastsættes efter afstand, antal tilslutninger, tilslutningstype samt dim. af vandledning, dog således at vandværket altid er udgiftsneutral.

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. 

Der kan tappes vand fra tappestation på vandværket efter måler ved henvendelse til vandværket for registrering og udlevering af nøgle til skab. Prisen på vand fra tappestationen er 15,00 pr. m3 + moms, som betales efter aftale.

Hvis ikke vandregningen er betalt efter anden rykker er vandværket berettiget til at lukke for vandet i henhold til regulativ § 16.1.4.