Regulativ

 

 

 

 

 

 

For Gl. Hørning Vandværk gælder et regulativ, som indeholder regler om bl.a.

  • retten til forsyning,
  • bestemmelser om forsynings- og stikledninger,
  • opsætning af vandinstallationen og afregningsmålere samt
  • betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Regulativet er godkendt af Skanderborg Kommune