Forbrugerne ved Gl. Hørning Vandværk har på ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling henholdsvis den 6. og 20. august vedtaget at ansøge om udtræden af den økonomiske regulering. Med brev af den 28. august 2020 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imødekommet ansøgningen. Afgørelsen kan ses her.